FoU-anläggningar

Celgenes forsknings- och utvecklingsanläggningar

Celgenes FoU har en omfattande och innovativ pipeline.

Celgene har strategiskt placerade FoU-anläggningar i USA och Europa. Varje plats är unikt utrustad för sin specialitet.

CITRE
Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla i Spanien, vår första dedikerade FoU-anläggning utanför USA, utgör en bro mellan Celgenes FoU och den europeiska forskarvärlden.

Celgene Avilomics Research
Avilomics Research i Bedford, Massachusetts gör Celgene ledande inom riktade kovalenta läkemedel. Riktade kovalenta läkemedel har möjlighet att hämma sjukdomsalstrande proteiner och potentiellt ”tysta” dem helt.

Celgene Cellular Therapeutics
Celgene Cellular Therapeutics är ett toppmodernt FoU-center i Warren, New Jersey som forskar fram och utvecklar banbrytande behandlingar från mänskliga placenta- och navelsträngsceller.

Translational Development
I San Francisco, Kalifornien fungerar Celgene Translational Development-centret som huvudanläggning för IMiDs®-forskning.

Drug Discovery & Alliance Development
Centret för Drug Discovery & Alliance Development i San Diego, Kalifornien är vårt nav för forskning och utveckling av epigenetik och intracellulär signalering.