Celgene Avilomics Research

Ledande inom riktade kovalenta läkemedel: Översikt

Riktade kovalenta läkemedel: Ett nytt sätt att påverka sjukdomar

Dagens läkemedel kan hämma sjukdomsalstrande proteiner, men kan vanligtvis bara skapa tillfälliga bindningsinteraktioner till sjukdomsmålen.

Riktade kovalenta läkemedel har den unika möjligheten att inte bara hämma sjukdomsalstrande proteiner, utan att ”tysta” dem helt. Det beror på att riktade kovalenta läkemedel inte bara ”fäster” vid ett protein, utan bildar en tålig ”bindning” som stänger av proteinets aktivitet under hela proteinets livstid, vilket vanligtvis är mellan några timmar och några dagar. Den här unika kovalenta bindningsmekanismen har två primära fördelar:

Exakt selektivitet: Alla riktade kovalenta läkemedel är mycket selektiva, eftersom de är utformade för att skapa bindningar enbart med den plats på det sjukdomsalstrande proteinet som läkemedlet är riktat mot. Våra läkemedel kan också specifikt attackera sjukdomsmål som traditionella tillvägagångssätt inte kan hantera selektivt. Tack vare den förbättrade selektiviteten har riktade kovalenta läkemedel potential att uppnå bättre effekt och färre biverkningar.

Bibehållen effekt mot mutationer: Sjukdomsalstrande proteiner muterar ofta, särskilt vid cancersjukdomar och virala sjukdomar. Konventionella läkemedel har sämre förmåga att effektivt binda till muterade proteiner eftersom bindningsplatsen ändrar storlek och form vid varje mutation. Eftersom riktade kovalenta läkemedel kan bilda en motståndskraftig, varaktig bindning lossnar de inte så lätt från ett muterat protein, och förblir effektiva mot resistens på grund av mutation, ett vanligt problem vid behandling av cancer och infektionssjukdomar.

På Avilomics är vi övertygade om att våra riktade kovalenta läkemedel kommer att förbättra hälsoutfall betydligt tack vare bättre och varaktig effekt jämfört med befintliga behandlingar, och en kontinuerlig hämning av sjukdomsprocesser.