Celgene Cellular Therapeutics

Vi förbättrar behandlingen av funktionsnedsättande och livshotande sjukdomar via nya cellterapier genom att

Utnyttja de sjukdomsförändrande och regenerativa egenskaperna i stamceller från placenta
Utveckla en bred och omfattande pipeline med unika och användbara cellterapier

 

Celgene Cellular Therapeutics (CCT) blev en del av Celgene 2003 när Celgene förvärvade Anthrogenesis, pionjärföretaget som startades av dr. Robert Hariri för att frigöra den enorma medicinska potentialen i den mänskliga placentan. Vi är oöverträffade i vårt upphandlingssystem för placenta, vår robusta vetenskap och tillverkning samt vår IP-portfölj.

Celgene Cellular Therapeutics (CCT) är ledande inom cellterapi och regenerativ medicin, och är föregångare inom forskning och utveckling av nya terapier för förbisedda medicinska behov. Vårt företag inom navelsträngsblod, placentablod och vävnad (lifebankUSA®) fungerar också som källa för våra cellterapi-, organ- och vävnadsprodukter. CCT:s placentaderiverade adherenta celler används i klinisk utveckling för Crohns sjukdom och perifer artärsjukdom hos patienter med diabetiska fotsår. Dessutom används CCT:s placentaderiverade stamceller (HPDSC) tillsammans med navelsträngsblod i kliniska prövningar för ett flertal olika hematologiska sjukdomar.

CCT är också engagerade inom organ- och vävnadsregeneration, till exempel avancerad sårvård, och organoider med potentiella medicinska tillämpningar. CCT har utvecklat en betydande intern tillverkningsexpertis under uppbyggnaden av vår portfölj med innovativa cellterapier och organ- och vävnadsbaserade produkter. CCT strävar också efter att förbättra sin pipeline genom samarbeten.