Partnerskap För Affärsutveckling

Omvandlar vetenskap till lösningar via strategiska samarbeten

På Celgene vet vi att samarbete med andra parter är viktigt för att kunna ta fram de mest

innovativa, effektiva och säkra behandlingsalternativen för patienter. Vi utvärderar ständigt samarbetsmöjligheter som kompletterar vår interna forskning och är strategiska i linje med vår mission och vision.

Vi söker aktivt forsknings- och utvecklingspartner inom områden som utveckling av nya riktade terapier, nästa generations biologiska läkemedel, proteinhomeostas, epigenetik, immunterapi, stamcellsterapi och kombinationsbehandlingar.

Nedan visas en lista med externa samarbetspartner inom vårt FoU-arbete:

 • Acceleron
 • Acetylon Pharmaceuticals, Inc.
 • Adimab
 • Agios
 • AnaptysBio
 • Array BioPharma
 • BlueBirdBio
 • Epizyme
 • Forma Therapeutics
 • InhibRx
 • MercaChem
 • MorphoSys
 • NantBioscience
 • OncoMed Pharmaceuticals
 • PharmAkea Therapeutics
 • Presage
 • Quanticel Pharmaceuticals
 • Sanford Burnham Medical Research Institute
 • Sutro BioPharma
 • Vaxon Biotech
 • VentiRx Pharmaceuticals