Sekretesspolicy

Sekretess- och dataskyddspolicy Celgene AB

För oss är det viktigt att upprätthålla ett sekretesskydd för den information som samlas in från besökare på våra webbplatser och vi anstränger oss ständigt för att respektera våra besökares sekretess i så stor utsträckning som möjligt. Säkerhet för information som överförs via internet kan inte garanteras. Våra sekretessmetoder ger därför våra besökare valfrihet och kontroll över personligt identifierbar information och mottagen information används alltid på ett ändamålsenligt sätt. Vi har fastställt en sekretesspolicy för Celgenes globala nätverk av webbplatser och publicerar den här nedan så att du kan förstå med vilken omsorg vi avser att behandla din information.

Vilken information samlar vi in och hur använder vi den?

En del av den information som vi lagrar på vår webbserver är information som webbplatsbesökare frivilligt uppger via formulär och en del samlas in automatiskt. Vi samlar bara in personligt identifierbara data som ditt namn, din e-postadress eller geografiska plats när dessa frivilligt uppges för oss.

Vår server samlar automatiskt in information i ackumulerad form för att spåra det totala antalet besökare på vår webbplats, antalet besökare på varje sida på webbplatsen samt domännamnen för våra besökares internetleverantörer. Ingen personligt identifierbar information samlas in automatiskt. Vi använder den ackumulerade informationen för att bättre förstå webbplatsbesökarnas behov och för att kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Celgene använder en teknik som kallas cookies på vissa delar av vår webbplats. En cookie är ett kännetecken som en server ger till din webbläsare när du öppnar en webbsida. Cookies möjliggör extra funktioner och gör ett besök på vår webbplats mer effektivt för besökaren. Genom att använda cookies kan vi samla in mer korrekt information om ackumulerad användning av våra webbplatser. För att kunna erbjuda högsta möjliga nivå på vår kundservice använder vi även cookies för att följa vägar genom webbplatsen och identifiera användarnas ouppfyllda behov. Vi samlar inte in personligt identifierbar data via cookies.

Celgene erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in en meritförteckning som ansökan om anställning. Meritförteckningar som skickas via vår webbplats delas enbart internt eller med leverantörer som Celgene knutit till sig för att hjälpa till med rekryteringsprocesser. Leverantörer och tjänsteorganisationer som dessa, måste givetvis också följa vår sekretesspolicy.

Besökare på vår webbplats kan skicka e-post till oss med förfrågningar om information. Informationen som tillhandahålls i dessa e-postmeddelanden används för att svara på din förfrågan.

Celgenes webbplatser är inte avsedda eller utformade för barn som är yngre än 13 år. Vi samlar inte in personligt identifierbara data från personer som vi vet är yngre än 13 år.

Vilka delar vi den insamlade informationen med?

Vi delar inte information som vi samlar in från våra webbplatser med andra organisationer förutom medlemmar i Celgenekoncernen i USA, Europeiska Unionen och i andra länder, leverantörer och tjänsteorganisationer som vi knutit till oss för att hjälpa oss utföra en tjänst (till exempel en CME-organisation som tilldelar poäng för medicinsk fortbildning) eller såvida det inte krävs enligt lag (till exempel rapportering av säkerhetsinformation till tillsynsmyndigheter). Alla leverantörer och tjänsteorganisationer som vi tillhandahåller information som vi samlat in från våra webbplatser måste också följa denna sekretesspolicy. Vi säljer inte och hyr inte ut personuppgifter till andra organisationer för kommersiell användning. Vi är inte partners med och har inga särskilda relationer med annonsserverföretag.

Vissa användare av våra webbplatser inbjuds att delta i icke-offentliga, säkra (lösenordskyddade) webbplatser. Medlemmar som väljer att delta i dessa webbplatser har åtkomst till sina egna och andra medlemmars profilinformation, inklusive personlig kontaktinformation.

Hur kan webbplatsbesökare visa, ändra och ta bort sin information?

Du kan när som helst genom att kontakta oss få åtkomst till dina personuppgifter för att revidera, korrigera eller ta bort dem. För tidigare inskickade uppgifter som rör medicinska tjänster, kontakta medinfo@celgene.com. För tidigare inskickade uppgifter som rör Karriär och Anställning, kontakta careersnj@celgene.com. För tidigare inskickade uppgifter som rör förfrågningar om investerarrelationer, kontakta ir@celgene.com. För tidigare inskickade uppgifter som rör patientstöd, kontakta patientsupport@celgene.com.

Hur säkerställs och skyddas personuppgifter?

Identifierbar personlig data lagras i säkra databaser som enbart behöriga Celgeneanställda och kontrakterade leverantörer har åtkomst till.

Vilken policy gäller för tredje parts webbplatser?

Celgene tillhandahåller länkar till tredje parts webbplatser som en service till våra webbplatsbesökare. Länkar till tredje parts webbplatser utgör inte ett godkännande eller en garanti av något slag. Celgene ansvarar inte för sekretessmetoderna eller innehållet på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras policies för insamling och distribution av data.

Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

Ibland kan vi använda webbplatsbesökares uppgifter för nya, oförutsedda användningsområden som inte tidigare har framkommit i vår sekretesspolicy. Alla ändringar i vår sekretesspolicy meddelas utan dröjsmål på denna sida. Till besökare som vi har en giltig e-postadress till skickar vi då ett meddelande med en länk till denna sida och ger besökaren möjlighet att välja bort nya användningsområden.

Hur kontaktar jag er för att få mer information?

Kontakta oss om du ha frågor om sekretesspolicyn, webbplatsens metoder eller ditt samröre med webbplatsen. Vi behandlar alla frågor efter bästa förmåga.

Du kan kontakta oss via telefon på +46 8 703 16 00, eller med vanligt post till:

Celgene
Kista Science Tower Färögatan 33
Kista 16451
Sweden

Senast uppdaterat 22 november 2016