Celgenes Ansvar

Celgenes Ansvar

På Celgene strävar vi efter att förbättra livet för patienter och förändra människors hälsa till förmån för välstånd och framsteg. Vi lovar att alltid sätta patienterna främst genom att säkerställa att patienter världen över har säker, väl kontrollerad tillgång till livsförbättrande terapier och genom att förbättra patientvården globalt via utbildning, innovation och nyskapande vetenskap. Vi respekterar miljön och bedriver vår dagliga verksamhet med integritet, etik, sunt beslutsfattande och uppförande som återspeglar våra värderingar.

Celgenes ansvar, som inbegriper patienter, säkerhet, styrning, global hälsa och miljö, definierar vilka vi är och säkerställer att vi fortsätter att tillhandahålla och maximera möjligheter för patienter, partner, medarbetare och planeten.

Miljö och hållbarhet

Vi främjar miljömässigt ansvarsfulla, säkra och hållbara affärsmetoder i vår dagliga verksamhet.