EFPIA

EFPIA publicering av värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård

Som medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ( EFPIA ), stödjer och uppfyller Celgene kraven i EFPIA koden om öppen redovisning av värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård. Vårt samarbete med hälso- och sjukvården är ett viktigt och nödvändigt steg för att ta fram innovativa läkemedel, samt för att säkerställa en säker och korrekt användning av dessa läkemedel för största nytta hos patienterna.
 
För mer information besök lif.se