Global Hälsa

På Celgene anser vi att patienterna själva, oavsett var de befinner sig eller vilka ekonomiska resurser de har, ska ha möjlighet att dra nytta av framstegen inom förebyggande, diagnostisering och behandling av sjukdomar. Celgene Global Health (CGH), grundat 2009, samarbetar med partners världen över för att hitta innovativa lösningar på vårdutmaningar i utvecklingsländer. Arbetet baseras på vår åsikt att innovativa terapier och sjukvårdpartnerskap är viktiga komponenter för långsiktiga framsteg och välstånd över hela världen.

Celgene har fler än 400 000 kemiska substanser för olika plattformar i vår portfölj som har potentiell användning för behandling av försummade sjukdomar i utvecklingsländer (DDW, Diseases of the Developing World). De här sjukdomarna påverkar världens allra fattigaste människor. CGH samarbetar med Product Development Partnerships (PDP:er), globala akademiska institutioner, icke-statliga organisationer (NGO:er), offentliga/privata finansieringsorgan, kontraktforskningsorganisationer, (CRO:er) och andra farmaceutiska organisationer för att utvärdera våra egenutvecklade kemiska föreningars substanser för försummade sjukdomar. Det finns ett antal CGH-program i olika stadier av utveckling. Programmen sträcker sig från screening, till lead-optimering, till kliniska prövningar med djurförsök så att CGH kan utforska och utveckla sin portfölj med egenutvecklade tillgångar.

Försummade sjukdomar
CGH screenar vårt mångskiftande kemiska bibliotek mot patogenerna som orsakar försummade sjukdomar i utvecklingsländer (DDW). De sjukdomar som studeras är bland andra:

  • Sömnsjuka eller HAT (Human African Trypanosomiasis)
  • Chagas sjukdom
  • Leishmaniasis
  • Malaria
  • Tuberkulos (TBC)
  • Elefantiasis (lymfatisk filariasis)
  • Virala blödarfebrar

CGH samarbetar med Product Development Partnerships (PDP:er), globala akademiska institutioner, icke-statliga organisationer (NGO:er), offentliga/privata finansieringsorgan, kontraktforskningsorganisationer, (CRO:er) och andra farmaceutiska organisationer för att utvärdera våra egenutvecklade kemiska substansers aktivitet i försummade sjukdomar. CGH-programmen befinner sig i olika stadier av utveckling från screening till lead-optimering till kliniska prövningar.

Nyligen utökade CGH sitt samarbete med DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) för att identifiera och optimera nya terapikandidater för behandling av försummade tropiska sjukdomar (NTD, Neglected Tropical Disease). CGH och DNDi har sedan 2011 samarbetat med screeningen av CGH:s bibliotek med kemiska substanser för aktivitet mot försummade tropiska sjukdomar. CGH och DNDi samarbetar för att identifiera och optimera potentiella behandlingskandidater för leishmaniasis, HAT, Chagas sjukdom och elefantiasis.

Globalt samarbete
CGH tillämpar aktivt moderna upptäckter i samarbete med Medicines for Malaria Venture (MMV) för att identifiera nya behandlingar för malaria i blod- och leverstadierna. Malaria innebär en enorm global sjukdomsbörda, med mer än hälften av världen i riskzonen och ett möjligt hot om resistens mot befintliga behandlingar. I samarbete med MMV har vi upptäckt flera nya klasser av antimalariaföreningar vid en fenotypisk screening av erytrocyter mot den största patogenen, Plasmodium falciparum.

CGH och Advinus Therapeutics Ltd har ett samarbete för att bedriva forskning och utveckling som fokuserar på terapier för visceral leishmaniasis (VL), den näst största parasitdödsorsaken i världen med omkring 500 000 fall per år. Samarbetet uppstod för att tillgodose patientbehov som inte uppfylls med de nuvarande behandlingarna, och drar nytta av båda organisationernas erfarenhet och expertis, till exempel inom medicinsk kemi, ADME (absorption, distribution, metabolism och exkretion) och DMPK (läkemedelsmetabolism och famakokinetik) samt design av modeller för in vivo proof-of-concept.

CGH har också samarbetat med H3-D Drug Discovery and Development Center vid University of Cape Town (UCT) i Sydafrika för att identifiera och utveckla nästa generations terapier för patienter med tuberkulos. Det här gemensamma programmet ska identifiera nya terapier för behandling av tuberkulos via aktiva substanser som identifieras i Celgenes kemiska bibliotek.

Under de senaste åren har CGH samarbetat med Indiana University School of Medicine och Moi University Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital och ett konsortium med nordamerikanska hälsocenter under ledning av Indiana University har arbetat tillsammans sedan 1989 för att leverera hälsotjänster, genomföra hälsoforskning och utveckla ledare inom sjukvård för både Nordamerika och Afrika. De institutioner som ingår som partner kallas gemensamt AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare). Idag expanderar AMPATH, i partnerskap med det kenyanska hälsoministeriet och USA:s regering, från ett HIV-fokus till att tillgodose viktiga behov inom primärvård, vård av kroniska sjukdomar och specialistvård. CGH stödjer AMPATH:s onkologiprogram inom områdena patient-/läkemedelsinformation, patientvård, utvidgning av apoteksdatabaser och apoteksrendering.

CGH stödjer University of Colorado (CU). Under ledning av Colorado School of Public Health (CSPH), har Center for Global Health på CU byggt upp värdefulla kontakter med universitet och kliniker på många platser med låg och medelhög inkomst som Peru, Guatemala, Vietnam och Indonesien. Tack vare kontakterna kan vårdpersonal från de här utvecklingsländerna få stipendier i global hälsa vid Anschutz Medical Campus på CU. Via stipendierna, som är mellan en månad till en termin långa, kan lovande forskare få riktad handledning och praktisk erfarenhet som de inte kan få i hemländerna.

World Child Cancer
Det partnerskap som Celgene har byggt upp med välgörenhetsorganisationen World Child Cancer i Storbritannien innefattar mer än finansiella donationer. Celgene i Storbritannien och Irland har donerat mjukisdjur till barn i alla projekt som World Child Cancer stödjer, och har även till exempel varit involverade i sponsrade vandringar, donerat till lotterier och deltagit i maratonlopp och cykeltävlingar. Celgene har erkänts av World Child Cancer som officiell företagssponsor och presenterades som organisationens välgörenhetsval i den Financial Times-annons om organisationen som publicerades under deras årliga insamling december 2013.

World Child Cancer strävar efter att förbättra livet för barn med cancer, över hela världen. Celgene har stöttat World Child Cancer sedan 2011. Organisationen behandlar barn med cancer i utvecklingsländer genom sitt nätverk med internationella sjukhus och frivilliga specialister med team på plats. World Child Cancer är en av få organisationer som är involverad i partnerskap mellan pediatriska onkologienheter runt om i världen. Aktuella projekt pågår i Bangladesh, Malawi, Colombia, Ghana, Filippinerna och Kamerun.

Mer information finns på: https://www.worldchildcancer.org/

 

CGH ger också stöd för att förbättra infrastrukturen och kapaciteten hos vårdsystem och lokala medicinska experter i utvecklingsländer för att utöka tillgängligheten till säkra och effektiva läkemedel. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till läkemedel grundar sig i övertygelsen att det mest effektiva tillvägagångssätten är partnerskap mellan offentliga och privata aktörer, samarbete med lokala experter och utbyte av de bästa metoderna.