Miljö och Hållbarhet

Miljömässigt ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder

Celgene Corporation strävar efter att bedriva verksamhet i en säker, sund och hållbar miljö. Vi arbetar för att minimera vår affärsverksamhets miljöpåverkan och främjar miljömässigt ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder via hållbarhetsinitiativ i vår dagliga verksamhet. Celgene strävar också efter att bli ledande i vår globala verksamhet, i våra lokalsamhällen och i en hållbar framtid. De betyder ledarskap gällande miljömedvetenhet och förvaltning i vår uppbyggda omgivning – byggnader, tillverkningsanläggningar och laboratorier – i de lokalsamhällen som vi är en del av. Celgene verkar för miljömässig hållbarhet genom bästa praxis och program relaterade till energi, vatten, avfall, transport och leveranskedjor inom företaget. Vi fokuserar kontinuerligt på att minska energiförbrukningen, investera i rena och förnybara tekniker, förbättra vattenhanteringen och implementera program för återvinning och återanvändning av vatten.

Rapporter om hållbarhet och miljö
Celgene rapporterar utsläpp av växthusgaser och strategier för vattenförvaltning och klimatförändring via flera olika publikationer. Här ingår en årlig hållbarhetsrapport om utsläpp, energi och vatten enligt riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och Carbon Disclosure Project (CDP).

Hållbara anläggningar
Celgene följer kriterier för miljömässig hållbarhet i huvudplaneringen och driften av anläggningarna världen över för att förbättra energieffektiviteten, hantera vattenförbrukningen på rätt sätt och minska utsläppen av växthusgas.