Patienter och Samhälle

Vårt löfte att alltid sätta patienterna i centrum
Celgene förverkligar sin mission att förbättra livet för patienter världen över via program för patienttillgång, betydande investeringar i kliniska prövningar, stöd till kontinuerlig medicinsk utbildning och partnerskap med organisationer som delar vårt engagemang för patienterna.

Stöd från Celgene
Celgene stödjer organisationer och initiativ som har en positiv inverkan på våra patienter, våra lokalsamhällen och vår värld, idag och i framtiden. Vi förbättrar patienters liv världen över och stödjer välgörenhet på de områden där den gör störst nytta.