Bröstcancer

Kroppen består av miljarder celler som bildar vävnad och organ. Cellerna byts ut regelbundet, så att alla organ kan fortsätta att fungera normalt. Under den här processen ersätts de celler som dör med nya celler. Ibland ersätts cellerna med onormala celler som växer på ett okontrollerat sätt. Det leder till en onormal tillväxt eller en massa med celler som bildar en tumör.

Det finns två typer av brösttumörer: icke-cancertumörer (godartade) och cancertumörer (elakartade). Godartade brösttumörer är inte cancertumörer och sprids inte utanför det bröst där de uppstår. Elakartade brösttumörer är cancertumörer och består av celler som kan spridas från ett bröst till andra delar av kroppen.

Det finns flera olika typer av bröstcancer. I många fall startar bröstcancer i bröstets mjölkgångar eller lober (som kan producera mjölk). I de tidiga stadierna av bröstcancer kallas brösttumörer i de här gångarna för “in situ”, vilket betyder att de finns på en plats och inte är invasiva. Invasiv bröstcancer betyder att cancertumören har brutit genom mjölkgångens eller lobens väggar och spridits till andra delar av kroppen.

Behandlingen varierar beroende på typen av bröstcancer, så det är viktigt att göra en noggrann fysisk undersökning för att fastställa den exakta typen av cancer.
Spridd bröstcancer

Elakartade brösttumörer är cancertumörer och består av celler som kan spridas till andra delar av kroppen. På grund av sin förmåga att spridas och växa i andra organ kan elakartade brösttumörer påverka kroppens normala funktion och vara livshotande.

Bröstcancerceller kan metastasera, det vill säga skiljas från den elakartade huvudtumören och spridas till andra delar av kroppen, till exempel skelett, lever, lungor och hjärna. Blodet och lymfan är kroppsvätskor som kan sprida cancerceller från primärtumören till andra delar av kroppen.