Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en form av blodcancer som påverkar en viss typ av vita blodceller, så kallade plasmaceller.

Hos friska personer ansvarar plasmacellerna för att producera antikroppar som är en viktig komponent i det specifika immunförsvaret, och hjälper därmed till att identifiera och kontrollera patogener.

Namnet “multipelt” beror på att sjukdomen hos de flesta patienter uppstår i olika delar av skelettet. Sjukdomen åtföljs av en förändrad benstruktur. Orsaken är ofta att det finns ett ökat antal elakartade plasmaceller i benmärgen som förändrar balansen mellan osteoblaster och osteoklaster, som upprätthåller och förstör benmineral. Nittio procent av patienterna får en förändrad benstruktur. Eftersom benvävnad är rik på kalcium utsöndras det i stora mängder i blodomloppet på grund av benresorption. Överskott av kalcium är skadligt för njurarna.

En mängd olika antikroppar gör att människors immunsystem effektivt kan skydda kroppen mot olika patogener som bakterier och virus. Plasmaceller från myelompatienter har en elakartad förändring och producerar därför bara en typ av antikropp, eller fragment av den. Det här proteinet kallas paraprotein (eller M-protein) och det finns i blod och/eller urin hos nittionio procent av patienterna. Paraproteinet (särskilt lätta kedjor) kan skada njurarna eftersom det vanligtvis deponeras där. Dessutom är myelompatienters normala produktion av antikroppar försämrad, vilket leder till att patienterna är mer utsatta för infektioner.

Med de terapier som finns idag kan de flesta patienter med den här sjukdomen behandlas, men inte botas.