Pankreascancer

Pankreascancer, eller bukspottkörtelcancer, kan uppstå i den bredare eller smalare änden av pankreas, och symptomen varierar beroende på placeringen.pankreas

Det är en mycket asymptomatisk sjukdom som i de flesta fall inte blir uppenbar förrän tumören har spridits till omgivande vävnad (lokalt avancerad sjukdom) eller orsakar metastaser i avlägsna organ. Även jämfört med andra solida tumörer medför pankreascancer en hög risk för lokal spridning och metastaser i avlägsna områden. Det bidrar, tillsammans med bristen på specifika symptom, till att mer än 80 procent av fallen diagnostiseras när sjukdomen har nått ett avancerat stadium.

Riskfaktorerna för sjukdomen är bland annat rökning, en familjehistorik med kronisk pankreasinflammation eller pankreascancer (genetiska mutationer), hög ålder, manligt kön, diabetes mellitus, övervikt, högt fettintag och lågt intag av grönsaker.