Psoriasisartrit

Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit är en sorts artrit (ledinflammation) som drabbar vissa personer som har psoriasis (upp till en tredjedel av psoriasispatienterna). De flesta utvecklar först psoriasis och diagnostiseras sedan med psoriasisartrit, men ledproblemen kan ibland börja innan hudförändringarna visar sig.

Psoriasisartrit kan också uppstå hos personer som saknar hudsymptom, särskilt hos dem som har släktingar med psoriasis. Sjukdomen drabbar vanligtvis personer mellan 30 och 50 år. Män och kvinnor löper lika stor risk.

Ledsmärta, stelhet och svullnad är de viktigaste symptomen på psoriasisartrit. Symptomen kan drabba alla delar av kroppen, även fingertoppar, tår och ryggrad, och kan vara allt från relativt lindriga till allvarliga. Vid psoriasisartrit kan patienten växelvis ha sjukdomsskov och perioder i remission. Psoriasisartrit diagnostiseras oftast baserat på den medicinska historien, en fysisk undersökning och diagnostiska tester. Muskel- eller ledsmärta kan uppstå utan ledinflammation (svullnad). Seninflammation och slemsäcksinflammation kan vara framträdande kännetecken. Svullna fingrar och tår kan ge ett “korvliknande” utseende som kallas daktylit. Psoriasisartrit drabbar vanligtvis de distala lederna (de närmast nageln) på fingrar och tår. Ländryggen, handlederna, knäna och vristerna kan också drabbas. I vissa fall uppstår smärta och rodnad i ögat (irit eller uveit).

psoriasisartritUtan rätt behandling kan patienterna få deformerade leder med funktionshinder som följd. Därför är en tidig diagnos och rätt behandling viktigt för att förhindra ledskador. Fysisk aktivitet hjälper också till att bibehålla rörligheten och förhindra funktionshinder.

Patienter med psoriasisartrit riskerar att utveckla andra kroniska hälsotillstånd som hjärt-kärlsjukdom, fetma och diabetes. Därför är det viktigt att leva hälsosamt.