Celgenes riktlinjer för sociala medier

Vi eftersträvar en levande dialog i våra sociala mediekanaler och välkomnar kommentarer och frågor. Vi gör vårt bästa för att svara på frågor, men kan inte alltid göra det omedelbart. En del svar kan också vara mindre heltäckande. Ibland får vi också frågor och kommentarer som rör ekonomi, pågående rättsprocesser, tillsyn och andra delar av vår verksamhet som vi inte har möjlighet att svara på.

Tänk på att våra sociala medier inte är avsedda att vara forum för diskussioner om receptbelagd medicin eller olika behandlingar. Alla kommentarer om läkemedel kommer att tas bort. Det är också viktigt att du är medveten om att Celgene inte kan ge medicinska råd i dessa forum. Frågor som rör din hälsa eller din behandling måste du ta upp med din vårdgivare.

För att kontakta Celgene Norden angående medicinsk information, vänligen ring, faxa eller e-posta den medicinska informationsavdelningen med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Tel: + 46 8 703 16 00
Fax: + 46 8 703 16 01
medinfo.se@celgene.com

Om du är patient och drabbas av biverkningar vid behandling med någon av Celgenes produkter, vänligen kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

För att rapportera eventuella biverkningar till Celgene Norden, vänligen ring, faxa eller e-posta Celgene Nordic Drug Safety med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Tel: + 46 8 703 16 00
Fax: + 46 8 703 16 03
drugsafety-nordic@celgene.com

Biverkningar bör också anmälas till Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: + 46 018 17 46 00

Våra mötesplatser i sociala medier är utformade för att inspirera till en positiv och givande dialog, och vi hoppas att du kommer att bidra till att berika diskussionerna. Vi förbehåller oss alla rättigheter som rör Celgenes konton, t.ex. rätten att lägga till, ta bort och göra ändringar i uppladdat innehåll och material, stänga konton, blockera användare som har gillat dessa konton och besvara frågor och kommentarer som har riktats till dessa. Mer information om Celgenes policy för god affärssed finns på http://www.celgene.com/about/compliance/code-business-conduct-ethics/

Visa respekt för andra när du gör kommentarer på våra sociala medier. Vi förbehåller oss rätten att ta bort följande typer av kommentarer:

  • Nedsättande kommentarer om någon av Celgenes eller andra tillverkares eller leverantörers produkter eller tjänster.
  • Påståenden som är felaktiga i sak eller vilseledande eller som innebär intrång i någon annan parts upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller annan immateriell rättighet.
  • Rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor i detta forum eller råd om vilka kliniska försök eller läkare eller vårdinrättningar som kan vara lämpliga för någon.
  • Omnämnanden om receptbelagda eller receptfria läkemedel.
  • Kommentarer som kan uppfattas som marknadsföring av någon tjänst eller produkt.
  • Kommentarer som innehåller personangrepp eller grova formuleringar eller är kränkande.
  • Kommentarer som inte har med det kommenterade inlägget att göra.
  • Kommentarer som innehåller personuppgifter, till exempel e-postadresser eller namn på enskilda personer.
  • Andra kommentarer som Celgene anser vara stötande eller olämpliga.
  • Kommentarer som strider mot LinkedIns användaravtal, Facebooks användarvillkor, Twitters användarvillkor, Pinterests tjänstvillkor eller Instagrams användarvillkor.

Observera att länkar eller hänvisningar till andra webbplatser än Celgenes egna som förekommer i våra inlägg inte ska tolkas som att vi ställer oss bakom innehållet på dessa webbplatser. Vi påtar oss inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller för skador som uppstår till följd av detta.

Augusti 2018