Den globala bördan av psoriasis erkänns av WHO

Beslutsfattare måste förbättra utbildning och tillgång till behandling för psoriasis och dess följdsjukdomar.

08.12.2016   |   08:00 CET

Förra året erkände WHO (World Health Organization) psoriasis som en allvarlig icke smittsam sjukdom som behöver bättre global medvetenhet och vård. För de 125 miljoner människor som har psoriasis ger erkännandet hopp om att regeringarna kommer att förbättra utbildningen om sjukdomen och tillgången till effektiva behandlingar.

”Det är ett extremt viktigt steg att bli erkänd”, säger dr. Mahira El Sayed, professor i dermatologi, venerologi och andrologi på Ainshams-universitetet i Kairo. ”Regeringar världen över måste erkänna vilken allvarlig sjukdom psoriasis är och vilka följdsjukdomar den har.”

En del ser bara psoriasis som ett enbart kosmetiskt tillstånd, men allvarlig psoriasis kan förkorta livslängden med i genomsnitt 3,5 år för män och 4,4 år för kvinnor1.

”Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom som påverkar mycket mer än huden”, säger El Sayed. ”Den påverkar till exempel blodkärlen och har visat sig vara nära besläktad med diabetes.”

Andra följdsjukdomar är till exempel hjärtinfarkter, magsår och lindrig leversjukdom2. Dessutom lider upp till 30 procent av psoriasispatienterna också av psoriasisartrit, enligt National Psoriasis Foundation.

Risken för följdsjukdomar ökar med patientens ålder och sjukdomens svårighetsgrad enligt nya studier3. Bland patienter som är 65 år och äldre har nästan hälften minst tre följdsjukdomar.

 

Ökad risk för komorbiditeter som är associerade med allvarlig psoriasis

Komorbiditet Ökad risk
Kronisk lungsjukdom 8 procent
Diabetets 22 procent
Diabetes med systemiska komplikationer 34 procent
Mild leversjukdom 41 procent
Hjärtinfarkt 34 procent
Mågsår 27 procent
Perifer kärlsjukdom 38 procent
Njursjukdom 28 procent
Reumatologisk sjukdom 104 procent

 

Utvecklingen av nya och effektiva behandlingar för sjukdomen har medfört att forskarna nu undersöker om tidig behandling kan minska följdsjukdomarnas inverkan på patienter och sjukvårdssystemet.

Följdsjukdomar ökar de totala sjukvårdsutgifterna. Att behandla patienter som har flera kroniska sjukdomar kostar upp till sju gånger så mycket som att behandla dem som bara har en kronisk sjukdom, enligt Agency for Healthcare Research and Quality. Och människor som lever med psoriasis löper nästan dubbelt så stor risk att behöva sjukhusvård för infektionssjukdomar som befolkningen i allmänhet4.

”Psoriasis är direkt kopplat till högre sjukvårdskostnader och har en direkt påverkan på produktiviteten genom att den begränsar människors arbetsförmåga”, säger Mario Ottiglio, chef för samhällskontakter och policy för global hälsa på International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations. ”Därför är den ekonomiska inverkan relevant.”

WHO-resolutionen erkänner de följdsjukdomar som plågar psoriasispatienter och uppmanar regeringarna att minska det sociala stigmat och diskrimineringen via befrämjande arbete5. Regeringarna har fått riktningen utpekad för sig – nu är det dags att agera och minska patienternas börda.

 

  1. Arch Dermatol. 2007;143(12):1493-1499. doi:10.1001/archderm.143.12.1493.  Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=654504
  2. JAMA Dermatol. 2013;149(10):1173-1179. doi:10.1001/jamadermatol.2013.5015. Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1724035
  3.  Aurangabadkar SJ. Comorbidities in psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol [serial online] 2013 [cited 2015 Dec 28];79, Suppl S1:10-7. Available from: http://www.ijdvl.com/text.asp?2013/79/7/10/115506
  4. Increased risk of infectious disease requiring hospitalization among patients with psoriasis: A population-based cohort. JAAD 2011 December;Volume 65, Issue 6: Pages 1135–1144
  5. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R9-en.pdf