En cancerfri värld är möjlig

Medicinsk innovation ökar canceröverlevnaden, men för att få en cancerfri värld behöver vi fortsätta satsa på utveckling och samarbete.

08.12.2016   |   08:00 CET

Kan du föreställa dig en framtid då vi inte är rädda för ordet ”cancer”? I den världen anser människor att cancer är ett hanterbart, kroniskt tillstånd och inte en livshotande sjukdom. Nyligen menade experter på ett forum om cancerforskning att den här verkligheten kan ligga närmare än du tror.

”Det är realistiskt att tro att vi kommer att få en värld som är fri från effekterna av cancer”, sa Amy Abernethy, fil.dr och onkolog på Duke Medicine i North Carolina och en av talarna på forumet ”World Free from Cancer: A Road Paved with Medical Innovation” som hölls av Research!America och Pancreatic Cancer Action Network år 2016.

Medicinska innovationer har redan gjort stora framsteg mot cancer. Idag är den relativa femårsöverlevnaden för alla cancerformer 68 procent, att jämföra med 49 procent under 1970-talet. Under det kommande årtiondet förväntas antalet människor som har överlevt fem år eller längre efter sin cancerdiagnos att öka med 37 procent till 11,9 miljoner i USA, enligt en rapport1 publicerad i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

 

”Vi måste behålla den dynamik vi har och samarbeta för att förändra folkhälsan för patienter, sjukvården, vår ekonomi och framtida generationer.”

”Det finns människor som behandlas regelbundet och lever år efter år med framskriden sjukdom, med en cancer som har spridits till lungor, lever, hjärna eller skelett”, säger dr. Michael Fisch, ansvarig för det allmänna onkologiprogrammet på M.D. Anderson Cancer Center i Houston, i en intervju med New York Times2. ”1997 skulle vi aldrig ha kunnat tro att det var möjligt.”

Den förändrade canceröverlevnaden är redan tydlig för multipelt myelom. Sedan 1990-talet har överlevnaden vid myelom ökat med 300 procent, från en genomsnittlig överlevnadstid på 2,5 år 1997 till mer än 10 år 20123. Bara i USA har antalet överlevande stigit med 73 procent under 2000-talets första årtionde4.

Trots dessa framsteg ökar antalet fall och dödsfall globalt. Mer än 14,1 miljoner cancerfall rapporterades globalt 2012, 11 procent mer än 12,7 miljoner under 2008, enligt World Health Organization (WHO)World Cancer Research Fund International beräknar att siffran kan öka till 24 miljoner år 2035. Med den här statistiken är det förståeligt varför så många är rädda för cancer och känner hopplöshet vid en diagnos.

Men experterna på forumet ”World Free from Cancer” anser att en värld utan cancer inte bara är möjlig, utan också går att uppnå. Innovativa behandlingar kan omvandla cancer till ett kontrollerbart hälsotillstånd på samma sätt som diabetes, multipel skleros och ledgångsreumatism. Patienterna kanske inte blir helt botade från sjukdomen, men de kan ändå fortsätta leva fullvärdiga liv med rätt behandlingar.

För att komma dit behöver vi fortsatt innovation och samarbete med patienter, förespråkare, vårdgivare, akademin, andra innovatörer, betalare, makthavare och tillsynsorgan. Partnerskap mellan offentliga och privata aktörer är ett alternativ för att hjälpa forskare samarbeta och dela resurser och data. Genom att förenkla godkännadeprocessen för nya terapier kan patienter snabbare få tillgång till nya effektiva läkemedel.

Att skapa partnerskap inom de olika innovationsområdena är avgörande för att cancerforskningen ska gå framåt. ”Vi har börjat förstå att samarbete lönar sig”, säger dr. Abernethy.

”Vi måste behålla den dynamik vi har och samarbeta för att förändra folkhälsan för patienter, sjukvården, vår ekonomi och framtida generationer”, säger Robert Hariri, ordförande, grundare och chefsforskare på Celgene Cellular Therapeutics och talare vid forumet ”World Free from Cancer”.

 

1. http://cebp.aacrjournals.org/content/22/4/561.long

2. http://www.nytimes.com/2008/06/19/health/19iht-snbrody.1.13772712.html?pagewanted=all&_r=1

3. Drawid A et al., Impact of novel therapies on multiple myeloma survival–current and future outcomes. Abstract: E1233 20th Congress of the European Hematology Association

4. National Cancer Institute. Cancer Trends Progress Report—2005 Update. Tabell L1: National Cancer Treatment Expenditures in Billions of Dollars (1963–2004). Finns på

http://www.progressreport.cancer.gov/sites/default/files/archive/report2005.pdf. Visat i april 2015