Forskning och Utveckling

Utvecklar Innovativa Behandlingar Som Riktas Mot Orsaken Till Sjukdomen, Inte Enbart Symtomen

Forskning är grunden i Celgene och därför investerar vi mer än 30 procent av våra intäkter i forskning och utveckling (FoU). Våra forsknings- och utvecklingsplattformar för läkemedel och cellbaserade behandlingar gör att vi både kan skapa och behålla viktiga värden inom våra terapeutiska licensområden cancer och inflammatoriska sjukdomar. Forskare och läkare på Celgene är drivkraften för vår framgång och möjliggör plattformar som integrerar både behandlingar med små molekyler och cellbaserade behandlingar.