Celgene Medical Affairs

Celgene Medical Affairs hanterar genereringen och spridningen av vetenskapliga data så att Celgenes läkemedel används på ett säkert och lämpligt sätt. Vår forskning och kliniska arbete fokuserar på otillfredsställda medicinska behov vid cancer och inflammatoriska sjukdomar. Vårt syfte är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik, och att optimera patienters hälsa via partnerskap med medicin- och patientföreningar. Celgene Medical Affairs strävar efter att förbättra patienters liv genom att förändra läkekonsten. Den här sidan är avsedd för sjukvårdspersonal som vill ha medicinsk information.

Du når avdelningen för medicinsk information på följande sätt:

Tel: +46 8 58 50 7304
medinfo.sweden@bms.com