FoU-anläggningar

Celgenes forsknings- och utvecklingsanläggningar

Celgenes FoU har en omfattande och innovativ pipeline.

Celgene har strategiskt placerade FoU-anläggningar i USA och Europa. Varje plats är unikt utrustad för sin specialitet.

CITRE
Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla i Spanien, vår första dedikerade FoU-anläggning utanför USA, utgör en bro mellan Celgenes FoU och den europeiska forskarvärlden.

Translational Development
I San Francisco, Kalifornien fungerar Celgene Translational Development-centret som huvudanläggning för IMiDs®-forskning.

Drug Discovery & Alliance Development
Centret för Drug Discovery & Alliance Development i San Diego, Kalifornien är vårt nav för forskning och utveckling av epigenetik och intracellulär signalering.