CITRE

Innovation och samarbete för att anta 2000-talets medicinska utmaningar

Det multinationella biofarmaceutiska företaget Celgene, världsledande inom utveckling av nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar, har nu etablerat Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla i Spanien. CITRE är företagets första FoU-anläggning utanför USA och utgör en bro mellan Celgenes FoU och europeisk forskning.

CITRE grundades 2010 och laboratorieforskningen startade i juni 2011. Omkring 5 miljoner dollar investerades i utrustning och vetenskaplig utveckling under de två första åren (exklusive etableringskostnader). Nu har institutet 25 mycket kvalificerade medarbetare inom forskning och administration från Spanien och andra europeiska länder.

Institutet ligger i Cartuja ‘93 Science and Technology Park och dess arbete fokuserar på translationell forskning om nya behandlingar för cancer och andra ovanliga och komplexa sjukdomar. Syftet är att säkerställa att laboratorieframsteg inom individanpassade läkemedel når de patienter som behöver dem så fort som möjligt.

Det vetenskapliga arbetet på CITRE utförs huvudsakligen på tre olika avdelningar: Human Diseased Tissue Laboratory (HDTL), forskningsgruppen för beräkningsbiologi och enheten för kliniska prövningar. På anläggningen finns omfattande anordningar för cellkultur, flödescytometri, mikroskopi, genomik och immunohistokemi samt toppmodern infrastruktur för datoranalys av biomarkörer och patientstratifiering.

De tre grupperna är sammanlänkade via CITRE:s vävnadsbank som nyligen ackrediterades formellt (den spanska lagen om biomedicinsk forskning 14/2007 från 3 juli 2012 och RD 1716/2011) som en komponent i det nationella spanska biobanksnätverket.

Biobanken fylls på med en mängd vävnadsprover från patienter från Celgenes prövningar som har hanterats av CITRE:s enhet för kliniska prövningar i Spanien och övriga Europa. Dessa prover utgör grunden för tvärvetenskaplig forskning om detektering av biomarkörer, kriterier för patienturval och substansers verkningsmekanismer.

Tillsammans utgör dessa komponenter ett centrum för translationell forskning som koordinerar Celgenes medicinska forskning i Europa, och så att Celgenes forskningsresultat snabbt kan överföras till patienter inom EU. CITRE är dessutom en europeisk samlingspunkt för samarbeten inom translationell forskning om cancer och inflammatoriska sjukdomar, med ett uppdrag att snabbt leverera nya Celgene-substanser till kliniker.

CITRE:s aktiviteter utförs av bolaget Celgene Research SLU, ett spanskt företag finansierat av privat amerikanskt kapital. Många aktuella aktiviteter finansieras gemensamt av det spanska ekonomi- och konkurrensministeriet, det andalusiska regionala ekonomiministeriet, innovation och vetenskap via den andalusiska utvecklings- och innovationsbyrån, det statliga företaget för att främja utländska investeringar (INVEST IN SPAIN) samt av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF). CITRE ingår också som branschpartner i EU:s proteomik-konsortium Prime-XS och tillhandahåller en utbildningsmiljö i det kommande projektet EpiHealthNet inom Marie Curie Initial Training Network.