Drug Discovery & Alliance Development

Vi skapar strategiska allianser för att föra utvecklingen av lovande behandlingar framåt

Celgenes forsknings- och utvecklingsplattformar för läkemedel och cellbaserade terapier gör att vi kan skapa och behålla viktiga värden inom våra terapeutiska licensområden cancer och inflammatoriska sjukdomar. Vårt team med forskare och läkare i världsklass är drivkraften för vår framgång och möjliggör plattformar som integrerar både terapier med små molekyler och cellbaserade terapier. Plattformarna utgörs av de nyckelfunktioner som krävs för att generera en hållbar pipeline med paradigmförändrande innovation, bland annat:

  • Cellbiologi, genomik, proteomik och informationstekniker för att identifiera och validera kliniskt viktiga terapimål
  • Screeningsystem med hög kapacitet kombinerade med olika och fokuserade bibliotek med kemiska föreningar för att ta fram nya läkemedelskandidater
  • Beräkningskemi och medicinsk kemi för optimering av läkemedelskandidater
  • In vitro- och in vivo-modeller av sjukdomar för preklinisk utvärdering av läkemedlets effekt och säkerhet
  • Signaturanalys av genuttryck
  • Celgenes framsteg gör det möjligt att expandera och påskynda utvecklingen av flera substanser med stor potential som har tagits fram via företagets omfattande forskningsprogram.

Vår allt större investering i utveckling av immunmodulerande substanser, cellsignaleringshämmare och cell- och vävnadsterapier gör att vi kan ge läkare och kliniker mer omfattande och integrerade lösningar för att hantera komplexa sjukdomar, såsom cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Centret för Drug Discovery & Alliance Development i San Diego, Kalifornien är vårt nav för forskning och utveckling av epigenetik och signalering.