Kliniska prövningar

Vi förändrar människors hälsa genom nyskapande vetenskap
Celgene fortsätter att uppfylla patienternas behov allt eftersom de utvecklas. Vår mission är att använda vår forskning för att nå människor världen över som drabbats av allvarliga eller livshotande sjukdomar. Kliniska prövningar är en mycket viktig del av vår forskning och utveckling för att de livräddande behandlingarna som når patienter ska vara både säkra och effektiva. Vårt forsknings- och utvecklingsteam samarbetar med vårt patientsäkerhetsteam för att säkerställa att patienterna deltar i säkra och välplanerade studier.

Celgene-sponsrade kliniska prövningar
Celgene Corporation och dess medarbetare arbetar för att tillhandahålla lösningar på otillfredsställda medicinska behov vid cancer och funktionsnedsättande inflammatoriska sjukdomar.

Celgene sponsrar för närvarande mer än 100 kliniska prövningar som undersöker minst 25 unika substanser. Omkring 28 000 patienter deltar aktivt i Celgene-sponsrade kliniska prövningar för mer än 50 olika indikationer. Behandlingarna syftar till att hantera de förbisedda behoven hos 25 miljoner människor världen över inom mer än 30 sjukdomsområden.

Läkarinitierade kliniska prövningar
Vi stödjer också mer än 500 läkarinitierade prövningar som använder våra godkända läkemedel eller experimentella substanser från Celgene.

Delning av data från kliniska prövningar
Celgene verkar för en ansvarsfull och transparent delning av data från kliniska prövningar med patienter, vårdgivare och oberoende forskare i syfte att förbättra vetenskaplig och medicinsk kunskap och främja innovativa behandlingar. Ansvarsfull delning av data från kliniska prövningar ingår i Celgenes åtagande för forskning och utveckling. Vi anser att ansvarsfull datadelning kan bidra till att förbättra våra läkemedels inverkan för att ändra sjukdomsförlopp och ge patienter nya behandlingsalternativ.