Celgene-sponsrade kliniska prövningar

De kliniska prövningar som visas på Celgene.com är Celgene-sponsrade prövningar som aktivt rekryterar patienter. När du söker efter en sjukdom visas en lista med tillgängliga Celgene-sponsrade prövningar. Varje listad prövning innehåller en hyperlänk till webbplatsen ClinicalTrials.gov. På den här webbplatsen finns ytterligare information om studien, till exempel en beskrivning av studien, inklusionskriterier, kontaktinformation och namn på anläggningar där studien genomförs.