Läkarinitierade prövningar

Celgene Corporation verkar för att förbättra medicinsk grundforskning om sjukdomar relaterade till företagets nuvarande och framtida intresseområden. Celgene beaktar förfrågningar om stöd för läkarinitierad forskning inom dessa terapiområden. Forskningsprogrammets mission och syfte är att stödja läkare som har idéer att använda Celgene-substanser för att få ny kunskap som kan öka förståelsen om ett visst läkemedel och bidra till en förbättring av vården för patienter.