Halva världen ignoreras inte längre

Försummade tropiska sjukdomar börjar få den uppmärksamhet de förtjänar.

08.12.2016   |   10:14 CET

Leishmaniasis. Chagas sjukdom. Lymfatisk filariasis. Det här är sjukdomar få människor i de industrialiserade länderna har hört talas om. Och ändå påverkas en miljard människor direkt av dem och de hotar att infektera miljontals fler.

Det finns omkring 17 försummade tropiska sjukdomar (NTD, Neglected Tropical Disease) som drabbar miljontals människor i utvecklingsländerna, särskilt människor som bor i slum och som är självförsörjande jordbrukare. ”Över hälften av alla människor riskerar att få eller har överförbara försummade tropiska sjukdomar”, sade dr. Jerome B. Zeldis, läkare och vd för Celgene Global Health och CMO för Celgene, på World Orphan Drug Congress Europe år 2011.

Trots att NTD:er är så spridda är läkemedlen som används för att behandla dem ofta gamla eller har allvarliga biverkningar. Bättre alternativ skulle vara mer effektiva, ha ett rimligt pris, tas oralt, tålas bättre, bara tas en gång per dag och tåla hög temperatur och fukt.

Tyvärr får forskning om NTD:er inte samma finansiering som de tre stora tropiska sjukdomarna HIV/AIDS, malaria och tuberkulos, som får starkt stöd av det internationella finansieringsinstitutet The Global Fund. De flesta större läkemedelsföretag har traditionellt inte fokuserat på NTD:er heller, huvudsakligen eftersom de ger liten eller ingen avkastning på investeringen.

Men saker och ting börjar äntligen se bättre ut. 2012 donerade Bill and Melinda Gates Foundation 363 miljoner dollar under fem år som stöd för forskningsprogram och program för läkemedelsdistribution för NTD:er. Vissa läkemedelsföretag hjälper till genom att donera läkemedel, och man tror att många människor äntligen kommer att få de behandlingar som de så desperat behöver. ”Jag är övertygad om att nästan alla de här sjukdomarna kan elimineras eller kontrolleras i slutet av det här årtiondet”, säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO, enligt Reuters.

Celgene Global Health (CGH), en division inom Celgene Corporation som grundades 2009, vet att sjukdom kan hindra människor att vara socialt och ekonomiskt produktiva. CGH anser att dess åtagande för patienter även bör gälla människor i utvecklingsländerna, och att tillhandahålla livsviktiga terapier och delta i sjukvårdspartnerskap är viktiga mekanismer för att främja välstånd världen över.

CGH samarbetar med Product Development Partnerships (PDP:er), icke-statliga organisationer (NGO:er), akademiska institutioner och andra organisationer för att utvärdera om våra egenutvecklade kemiska substanser kan användas för att behandla försummade sjukdomar. Projekten är i olika stadier, från screening till kliniska prövningar. Aktuella forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) är inriktade på leishmaniasis, sömnsjuka (HAT, Human African Trypanosomiasis), Chagas sjukdom, malaria, elefantiasis (lymphatic filariasis), tuberkulos, blödarfebrar, HIV och Kaposis sarkom.

Utifrån erfarenheterna av talidomid och andra läkemedel har Celgene samarbetat med USAID (U.S. Agency for International Development), Indiana University och AMPATH (Academic Model for Providing Access to Healthcare) för att bidra till en bättre och säkrare tillgång till livsviktiga läkemedel. AMPATH arbetar nu i Kenya med att utbilda medicinsk personal och förbättra patientsäkerhetssystem, apotekssäkerhet och distributionskontroll.

Målet med läkemedelsföretagens samarbete med globala hälsoorganisationer är att fler människor med försummade tropiska sjukdomar ska få behandling. ”Kanske kan det bli årtiondet när människor undrar om de här sjukdomarna ska kallas försummade sjukdomar”, sade Bill Gates på Uniting to Combat NTDs år 2012. ”Med tiden kanske vi helt enkelt kommer att kalla dem tropiska sjukdomar.”

Det finns hopp, men mycket arbete återstår för att övervinna de försummade tropiska sjukdomarna. På World Orphan Drug Congress Europe 2011 sade dr. Zeldis att han anser att det är oacceptabelt att ignorera de försummade tropiska sjukdomarna och uppmanade de företag som har råd att hjälpa till. ”Patienterna väntar och det finns många av dem där ute.”