Nya behandlingar för blodcancer är mycket prisvärda

08.12.2016   |   07:00 CET

En kostnadseffektivitetsstudie från 2015 antyder att innovativa behandlingar för blodcancer är mycket prisvärda för både patienter och sjukvårdssystemet.

”Det borde inte komma som en överraskning”, säger Bob Goldberg, medgrundare och vice vd för Center for Medicine in the Public Interest. ”Studien bekräftar vad annan forskning redan har kommit fram till: nya behandlingsalternativ hjälper patienter till längre och friskare liv till en vettig kostnad.”

Hälsoekonomen Peter Neumann och hans kolleger på Tufts Medical Center analyserade 29 studier om kostnaden för nya blodcancerbehandlingar. De fann att 73 procent av de analyserade behandlingarna kostar mindre än 50 000 dollar för varje ytterligare friskt år som de bidrar till. Hälsoekonomer anser vanligtvis att behandlingar är kostnadseffektiva om siffran ligger under 100 000 dollar.

 

Trots att många nya blodcancerbehandlingar har visat sig vara prisvärda vägrar många försäkringsbolag i USA fortfarande att ersätta behandlingarna, eller tvingar patienterna att betala upp till halva kostnaden.

Därför har patienterna svårt att betala för sina recept – och det får deras läkare veta av.

”Läkare har inte patienter som kommer för att klaga på kostnaden för operationer eller sjukhusvistelser – som ligger i nivå med priset på nya läkemedel – eftersom de tjänsterna oftast ersätts via försäkringen”, säger Goldberg.

Nya behandlingsalternativ hjälper patienter till längre och friskare liv till en vettig kostnad.

Skillnaden beror på hur försäkringar historiskt har strukturerats i USA för att separera förmånerna för medicinsk behandling och läkemedel, vilket har lett till att patienterna betalar mer för receptbelagda läkemedel än för medicinska tjänster med samma prislapp.

”Vi måste se på helheten och ta beslut som baseras på fakta och inte på anekdoter”, säger Goldberg. ”Låt oss se vilken roll läkemedel har spelat under historien och de negativa effekterna av att försöka ransonera behandlingar.”

Sjukförsäkringar är till för att skydda patienter mot katastrofala kostnader, men idag misslyckas försäkringsgivare att erbjuda det stöd som människor med blodcancer behöver. Vi måste få jämlika cancerbehandlingar och begränsa hur mycket försäkringsgivarna kan tvinga patienter att betala.