Om Celgene

Förbättrar Patienters Liv Världen Över

På Celgene anser vi att medicinska framsteg uppnås genom innovativ forskning och att patienter ska få tillgång till nya livsförbättrande behandlingar som vår forskning leder fram till.

Vår företagsvision är att skapa ett stort globalt biofarmaceutiskt bolag samtidigt som vi fokuserar på upptäckt, utveckling och kommersialisering av produkter för behandling av cancer och andra svåra immuninflammatoriska tillstånd.

I många kliniska prövningar som genomförs på stora medicinska center i Norden, Europa och över hela världen används substanser från Celgene. Bland de marknadsgodkända behandlingarna och experimentella substanserna finns sådana för obotliga hematologiska cancersjukdomar och solida tumörer samt för immunologiska och inflammatoriska sjukdomar som multipelt myelom (MM), myelodysplastiskt syndrom (MDS), kronisk lymfocytisk leukemi (KLL), kronisk myelomonocytär leukemi (KMML), mantelcellslymfom (MCL), akut myeloisk leukemi (AML), non-Hodgkins lymfom (NHL), pankreascancer, bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, melanom, psoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom.