Historia

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag som främst arbetar med forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar avsedda att behandla cancer, sjukdomar i immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar där det finns begränsade behandlingsalternativ för patienterna. Hundratals kliniska prövningar på stora medicinska center över hela världen utvärderar substanser från Celgene.

Bland de marknadsgodkända behandlingarna och experimentella substanserna finns sådana för obotliga hematologiska cancersjukdomar och solida tumörer samt för immunologiska och inflammatoriska sjukdomar, så som multipelt myelom (MM), myelodysplastiskt syndrom (MDS), kronisk lymfocytär leukemi (KLL), kronisk myelomonocyt-leukemi (KMML), mantelcellslymfom (MCL), akut myeloisk leukemi (AML), non-Hodgkins lymfom (NHL), pankreascancer, bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, melanom, psoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom.

Läs mer om Celgenes historia, från det att företaget grundades till vår tillväxt under de tre senaste årtiondena.