Ledning

En kultur som sätter patienterna i centrum

Vår organisation arbetar ständigt för att uppfylla vår mission att förbättra patienters liv världen över. Vår talang, vår vetenskapliga kompetens och våra forskningsmöjligheter hjälper oss ge dem som behöver det mest tillgång till innovativa och sjukdomsförbättrande behandlingar. Celgenes ledning ansvarar för översikten, den strategiska riktningen, verksamheterna och framgången för vårt företag.

Bolagsledning >
Styrelse >
Nordisk bolagsledning >