Mångfald

Celgene verkar för att skapa en inkluderande miljö som präglas av mångfald. Det återspeglas i vår kultur och våra värderingar. Vi vet att det är vår kultur och våra värderingar som sammanför oss, och att vi genom att uppskatta varje medarbetares talang, bakgrund och perspektiv kan göra vårt bästa för patienterna.

Celgene är först och främst sina medarbetare. De är en brokig grupp med begåvade människor dedikerade åt forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring, tillverkning, personalresurser, informationsteknik, juridik, anläggning och finans.

Trots skillnaderna mellan de olika funktionerna och individerna förenas de i sitt engagemang för att upptäcka, utveckla och marknadsföra livsförbättrande läkemedel som gör skillnad för miljontals människor. Våra medarbetare är villiga att utmana status quo med ny forskning och nya sätt att göra affärer.

Celgene strävar efter att attrahera, utveckla och behålla mångsidiga talanger och därmed uppnå genomgående starka affärsresultat. Vi har skapat en arbetsstyrka som återspeglar mångfalden hos patienterna och i de samhällen vi är verksamma i.

Vi har en kultur där vi förutsätter det bästa hos varandra och förstår värdet av olika synsätt när vi arbetar mot det som är bäst för Celgene och patienten. Vi respekterar alla medarbetares bidrag och förstår att skillnader i livserfarenhet, kulturell bakgrund, arbete och livsstil är viktiga för vårt företag. Framför allt förenas våra medarbetare i sitt engagemang för att upptäcka, utveckla och marknadsföra livsförbättrande läkemedel som gör skillnad för miljontals människor.