Medarbetare

Vad är det som definierar Celgene? Är det våra unika produkter och vårt innovativa synsätt när det gäller att behandla sjukdomar? Är det vår banbrytande forskning? Vårt växande anseende som en viktig aktör för att nå medicinska framsteg? Vårt åtagande gentemot vårdgivare och medkänsla för deras patienter? Alla dessa faktorer bidrar till vad Celgene är. Men Celgene är ändå mycket mer.

Celgene består först och främst av sina medarbetare, som är fokuserade på sitt enda uppdrag: att leverera innovativa behandlingar till patienter med förbisedda medicinska behov vid cancer och inflammatoriska sjukdomar. Det är en brokig grupp med begåvade människor: doktorerade laboratorieforskare, säljare, tillverkningsingenjörer, IT-proffs, forskningsläkare, laboratorietekniker, marknadsförare, lagstiftningsexperter, bokförare och ekonomipersonal, kliniska koordinatorer, ledande befattningshavare, HR-chefer, sjuksköterskor och apotekare med flera.

Trots skillnaderna mellan de olika befattningarna och individerna förenas de i sitt engagemang för att upptäcka, utveckla och marknadsföra livsförbättrande läkemedel som gör skillnad för miljontals människor. Våra medarbetare finns på rätt plats, befinner sig i rätt tid och gör rätt saker för att bygga vidare på företagets vetenskapliga och kommersiella framgångar.

Celgene har haft förmånen att redan från början attrahera medarbetare av högsta klass. På senare tid, när vår kommersiella tillväxt krävt specialkompetenser, har vi dragit nytta av att flera högutbildade och kvalificerade personer varit tillgängliga på grund av konsolideringen i läkemedelsbranschen. Vi är tacksamma för att de här personerna har beslutat sig för att fortsätta sina karriärer hos Celgene.

Vi är övertygade om att vår framgång gör att vi kan behålla det här engagemanget och fortsätta attrahera de bästa medarbetarna.