Innovationsplattformen.se

Innovationsplattform för framtidens vård

Celgene har initierat arbetet ”Innovationsplattform för framtidens vård”. Syftet är att fördjupa debatten om sjukvårdens framtid och skapa en arena för att lyfta fram potentialen i nya vetenskapliga och farmakologiska innovationer. Förhoppningen är även att i dialog arbeta fram goda idéer om hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut.

Innovationsplattformen ska samla analyser och idéer, göra dem tillgängliga och användbara som underlag för strategiska beslut. Förhoppningen är också att kunna bidra med konkreta policyinspel till beslutsfattare på olika nivåer. Dessa inspel kommer kontinuerligt göras tillgängliga här.

Vår vision är att i dialog arbeta fram goda idéer och konkreta policyinspel som underlag för hur framtidens hälso- och sjukvård ska utvecklas.

Läs mer på plattformens webbsida: www.innovationsplattformen.se

 

Stockholm