Leverantörer

Celgene förbättrar patienters liv världen över och välkomnar alla potentiella leverantörer som kan uppfylla vår organisations krav på konkurrensmässig grund genom att tillföra värde till våra produkter och tjänster.

Innovation är en nyckelfaktor för Celgenes framgång. Vi förväntar oss att våra leverantörer levererar innovativa och hållbara lösningar med hög standard och integritet. Som leverantör till Celgene förväntas du följa rättvisa affärsmetoder.

Celgenes upphandlingar följer en strategisk inköpsprocess för att identifiera de bästa leverantörerna. Vi arbetar med interna team för att säkerställa bästa möjliga värde när det gäller kvalitet och kostnad, service och leverans.

  1. E-sourcing

Celgenes strategiska inköpsprocess innebär att vi vill använda bästa praxis och metoder. Vi föredrar att använda e-sourcing när vi gör affärer med våra leverantörer.

Vad betyder det för leverantörerna?

  • Enkel projektledning
  • Påskyndar processen genom att krympa inköpscykler
  • Upprätthåller transparens i processen
  • Hjälper oss att ha en konsekvent global process
  • Hjälper oss att utvärdera alla relevanta affärskriterier, inte bara kostnad
  1. Etik

Celgenes etikfilosofi har sin grund i företagets kärnvärden och beteenden. Vi förväntar oss att medarbetare och leverantörer följer Celgenes uppförande- och etikkod. Våra beslut påverkas av affärsbeslut och inte av personliga förmåner eller åsikter.

Celgene Corporation omfattas och styrs av amerikanska och internationella lagar om otillåten provision.

  1. Hållbarhet

Celgene Corporation strävar efter att bedriva verksamhet i en säker, sund och grön miljö. Vi förväntar oss att våra leverantörer också gör det och minimerar sin affärsverksamhets miljöpåverkan. Våra leverantörer måste främja miljövänliga och hållbara affärsmetoder genom att integrera gröna initiativ i den dagliga verksamheten.