Partnerskap För Affärsutveckling

Omvandlar vetenskap till lösningar via strategiska samarbeten

På Celgene vet vi att samarbete med andra parter är viktigt för att kunna ta fram de mest

innovativa, effektiva och säkra behandlingsalternativen för patienter. Vi utvärderar ständigt samarbetsmöjligheter som kompletterar vår interna forskning och är strategiska i linje med vår mission och vision.

Vi söker aktivt forsknings- och utvecklingspartner inom områden som utveckling av nya riktade terapier, nästa generations biologiska läkemedel, proteinhomeostas, epigenetik, immunterapi, stamcellsterapi och kombinationsbehandlingar.

Nedan visas en lista med externa samarbetspartner inom vårt FoU-arbete:

 • Abide
 • Acceleron
 • Adimab
 • Agios
 • AnaptysBio
 • Anokion
 • Array BioPharma
 • AstraZeneca / MedImmune
 • bluebird bio
 • Blueline Biosciences
 • BMS
 • Concert
 • Epizyme
 • Evotec
 • Forma Therapeutics
 • GEMoaB
 • GlobeImmune
 • Herbert Irving Comprehensive Cancer Center
  at Columbia University Medical Center
 • Highline Therapeutics
 • Inception IBD
 • Jounce Therapeutics
 • Juno Therapeutics
 • Ligand
 • Lycera
 • Moffitt Cancer Center
 • NantBioscience
 • Nogra
 • Northern Biologics
 • Nurix
 • OncoMed Pharmaceuticals
 • PharmAkea Therapeutics
 • Recombinant Antibody Network (RAN)
 • Sanford Burnham Medical Research Institute
 • Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center
  at Johns Hopkins
 • Sutro BioPharma
 • Tisch Cancer Institute at the Icahn School of Medicine
  at Mount Sinai
 • Triphase
 • University of Pennsylvania
 • VentiRx Pharmaceuticals
 • Zymeworks