Partnerskap För Global Hälsa

Samarbete för innovativa medicinska lösningar för utvecklingsländerna

På Celgene anser vi att patienterna själva, oavsett var de befinner sig eller vilka ekonomiska resurser de har, ska ha möjlighet att dra nytta av framstegen inom förebyggande, diagnostisering och behandling av sjukdomar. Celgene Global Health (CGH) samarbetar med partner världen över för att hitta innovativa lösningar på vårdutmaningar i utvecklingsländer. CGH grundades 2009 och fokuserar på att sätta patienterna i centrum genom att arbeta för innovativa lösningar på vårdutmaningar i utvecklingsländer. Arbetet baseras på vår åsikt att innovativa terapier och sjukvårdpartnerskap är viktiga komponenter för långsiktiga framsteg och välstånd över hela världen.

Celgene har fler än 400 000 kemiska substanser för olika plattformar i sin portfölj, bland annat immunmodulering, cellhämning, cellulära terapier och vävnadsterapier. Plattformarna har potentiella tillämpningar för behandling av försummade sjukdomar i utvecklingsländer (DDW, Diseases of the Developing World), bland andra:

  • Visceral leishmaniasis (VL)
  • Sömnsjuka eller HAT (Human African Trypanosomiasis)
  • Chagas sjukdom
  • Malaria
  • Elefantiasis (lymfatisk filariasis)
  • Tuberkulos
  • Blödarfebrar
  • Influensa
  • HIV
  • Kaposis sarkom

De här sjukdomarna påverkar världens allra fattigaste människor. CGH samarbetar med Product Development Partnerships (PDP:er), globala akademiska institutioner, icke-statliga organisationer (NGO:er), offentliga/privata finansieringsorgan, kontraktforskningsorganisationer, (CRO:er) och andra farmaceutiska organisationer för att utvärdera våra egenutvecklade kemiska substansers aktivitet i försummade sjukdomar. Det finns ett antal CGH-program i olika stadier av utveckling. Programmen sträcker sig från screening till lead-optimering till kliniska prövningar med djurförsök så att CGH kan utforska och utveckla sin portfölj med egenutvecklade tillgångar.

Ett exempel är ett samarbete för forskning och utveckling mellan CGH och Advinus Therapeutics Ltd som fokuserar på terapier för VL (visceral leishmaniasis), den näst största parasitdödsorsaken i världen med omkring 500 000 fall per år. Samarbetet uppstod för att tillgodose patientbehov som inte uppfylls med de nuvarande behandlingarna, och drar nytta av båda organisationernas erfarenhet och expertis, till exempel inom analytisk kemi, läkemedelsbiologi, screening och beredningar. Partnerskapet är ett bevis på CGH:s och Advinus engagemang för att utveckla läkemedel för behandling av försummade sjukdomar. CGH ger också stöd för att förbättra infrastrukturen och kapaciteten hos vårdsystem och lokala medicinska experter i utvecklingsländerna för att utöka tillgängligheten till säkra och effektiva läkemedel. I sitt arbete för att sätta patientsäkerheten i centrum undersöker CGH nu modeller som kan förbättra infrastrukturen i befintliga sjukvårdssystem i utvecklingsländerna och ge en utökad tillgång till säkra läkemedel.

Under de senaste åren har CGH samarbetat med Indiana University School of Medicine och Moi University Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital och ett konsortium med nordamerikanska hälsocenter under ledning av Indiana University har arbetat tillsammans sedan 1989 för att leverera hälsotjänster, genomföra hälsoforskning och utveckla ledare inom sjukvård för både Nordamerika och Afrika. De institutioner som ingår som partner kallas gemensamt AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare). Under 2001, ställda inför den dödligaste pandemin i mänsklighetens historia, skapade dessa partner ett av Afrikas största, mest omfattande och effektiva kontrollsystem för HIV/AIDS. Idag har partnerskapet med det kenyanska hälsoministeriet och USA:s regering utökats från ett HIV-fokus till att tillgodose viktiga behov inom primärvård, vård av kroniska sjukdomar och specialistvård. CGH stödjer AMPATH:s onkologiprogram inom områdena patient-/läkemedelsinformation, patientvård, utvidgning av apoteksdatabaser och apoteksrendering.

I ett liknande program stödjer CGH University of Colorado (CU). Under ledning av Colorado School of Public Health (CSPH), har Center for Global Health på CU byggt upp värdefulla kontakter med universitet och kliniker på många platser med låg och medelhög inkomst som Peru, Guatemala, Vietnam och Indonesien. Tack vare kontakterna kan vårdpersonal från de här utvecklingsländerna få stipendier i global hälsa vid Anschultz Medical Campus på CU. Via stipendierna, som är mellan en månad till en termin långa, kan lovande forskare få riktad handledning och praktisk erfarenhet som de inte kan få i hemländerna. Steve Berman, chef för Center for Global Health, säger: ”En läkemedelsutvecklare kan få expertis inom bioinformatik och ta med sig utbildningen hem igen för att informera forskare om viktiga allmänna hälsoproblem i de egna länderna.” ”Celgene har verkligen engagerat sig, de har varit fantastiska”, säger Berman. ”För människorna som kan komma hit och ta del av stipendierna gör det stor skillnad.”

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till läkemedel grundar sig i övertygelsen att det mest effektiva tillvägagångssätten är partnerskap mellan offentliga och privata aktörer, samarbete med lokala experter och utbyte av de bästa metoderna.