Partnerskap med patientgrupper

Patientrepresentanter

Celgene samarbetar med oberoende patientorganisationer som stödjer och förespråkar patienter och deras familjer.

Vi arbetar med de här grupperna för att att stärka deras stöd till patienter och deras familjer under sjukdomen. Samarbetena är mycket viktiga för att uppfylla vår gemensamma mission att förbättra livet för de människor vi arbetar för.

Celgene Nordic stödjer ett antal patientgrupper i Norden. Mer information finns här.