Patienter

Fast Beslutna Att Förbättrar Patienters Liv Världen Över

Vårt löfte att alltid sätta patienterna i centrum

Vi har ett starkt engagemang för att förbättra människors hälsa genom nyskapande vetenskapligt arbete och behandlingar som gör skillnad. Vårt engagemang för medicinska framsteg går hand i hand med vårt löfte till patienterna: alla som kan dra nytta av vår forskning ska kunna göra det. På Celgene kommer patienterna alltid i första hand.

Stöd från Celgene

Celgene stödjer organisationer och initiativ som har en positiv inverkan på patienter, våra lokalsamhällen och vår värld, idag och i framtiden. Vi förbättrar patienters liv världen över och fokuserar bidragen på de områden där de gör störst nytta. Vi på Celgene lovar att patienter ska ha möjlighet att dra nytta av betydande medicinska framsteg som kan hjälpa dem att leva längre, bättre och friskare liv. Därför arbetar vi för att säkerställa tillgången till våra innovativa läkemedel.