Ordlista

Vi har tagit fram den här ordlistan för att du ska känna igen några av termerna som du kan få höra från en vårdgivare.

Absolut antal neutrofiler (ANC, Absolute Neutrophil Count): Ett mått på det faktiska antalet mogna neutrofiler i en viss blodvolym.

Anemi: Ett tillstånd där antalet röda blodkroppar är lägre än normalt, vilket leder till trötthet eller svaghet.

Antibiotika: Läkemedel som används för att behandla infektioner.

Antikroppar: Proteiner som produceras av plasmaceller som svar på främmande ämnen i kroppen.

Biopsi: Avlägsnande och undersökning av en liten bit vävnad från kroppen för att fastställe en exakt diagnos.

Blastceller: Omogna blodceller.

Benmärg: Den mjuka, svampaktiga vävnaden inuti skelettet som producerar vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Kalcium: Ett mineral som finns i tänder, skelett och andra vävnader.

Cancer: En term för sjukdomar där onormala celler delar sig utom kontroll. Cancerceller kan invadera närliggande vävnad och kan spridas via blodsystemet till andra delar av kroppen.

Kemoterapi: Behandling av cancer och relaterade sjukdomar med kemiska medel.

Klinisk prövning: En forskningsstudie utformad för att utvärdera nya metoder för screening, prevention, diagnos eller behandling.

Datortomografi: Ett test som använder röntgenstrålar för att skapa tvärsnitt av organ och strukturer inuti kroppen. Används för att upptäcka sjukdomar, cancer, skelettstatus och vävnadsskador.

Cytopeni: En brist på celler i blodet.

Eosinofil: En typ av vita blodkroppar som dödar parasiter och spelar en roll vid allergiska reaktioner.

Erytrocyt: En mogen röd blodkropp.

Granulocyt: En term för de vita blodkroppstyper som har granuler som innehåller enzymer som bekämpar infektion: neutrofiler, eosinofiler och basofiler.

Hematokrit: Procentandel av blodvolymen som består av röda blodkroppar.

Hematolog: En läkare som är specialiserad på att behandla blodsjukdomar.

Immunsystem: Den komplexa grupp med organ och celler som försvarar kroppen mot infektioner och sjukdomar.

Monocyt: En typ av vit blodkropp som mognar till en makrofag, som spelar en roll i immunsvar.

Magnetisk resonanstomografi: Ett test som använder en kraftfull magnet kopplad till en dator för att skapa bilder av vävnader inuti kroppen.

Neutrofil: Den vanligast förekommande typen av vita blodkroppar, viktig för att hjälpa kroppen bekämpa infektioner.

Onkolog: En läkare som är specialiserad på att behandla cancer.

Erytrocytkoncentrat: En koncentrerad blodprodukt där det mesta av plasman, blodets flytande del, har avlägsnats.

Plasmaceller: Särskilda vita blodkroppar som producerar antikroppar.

Blodplättar: De minsta cellerna i blodet, avgörande för att kontrollera blödning. Kallas även trombocyter.

Strålningsbehandling: En behandling med högenergistrålning från röntgenstrålar eller andra källor för att döda cancerceller och krympa tumörer. Strålningen kan komma från en maskin utanför kroppen (extern strålbehandling) eller från radioaktiva material som placeras i eller i närheten av tumören (inre strålbehandling).

Röda blodkroppar: Celler som för syre till vävnader.

Remission: Cancer som krymper eller försvinner. En remission kan vara fullständig (CR) eller delvis (PR).

Skede: En klassificering av hur allvarlig och spridd cancern är i kroppen.

Stamceller: Celler i benmärgen som utvecklas till röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar.

Systemisk terapi: Behandling som använder läkemedel som påverkar celler i hela kroppen.

Trombocytopeni: Ett tillstånd där antalet blodplättar, eller trombocyter, är lägre än normalt, vilket leder till en tendens att lättare blöda och få blåmärken.

Transfusion: En process där blod eller en blodkomponent förs in direkt i blodomloppet.

Tumör: En onormal vävnadsmassa till följd av alltför stor celldelning.

Vita blodkroppar: Celler som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar.