Sekretesspolicy

 
På Celgene inser vi vikten av, och är helt engagerade i att skydda integriteten av information som är relaterad till alla individer som vi samverkar med.

Våra sekretesspolicyer och meddelanden ger viktiga uppgifter om hur och varför personuppgifter behandlas av Celgene Corporation och dess globala medlemsförbund, till vilka information kan avslöjas såväl som individernas rättigheter.

Detta ger en generell översikt över hur vi behandlar och skyddar information om enskilda personer, inklusive allmänheten i allmänheten, webbplatsbesökare, arbetssökande, affärspartners, reglerande kontakter och patienter.

Detta tillkännagivande beskriver specifik information om behandling av personlig information om vårdpersonal (HCP) och konsulter som vi samverkar med.

Det här meddelandet beskriver specifik information om bearbetning av personlig information om registrerade vars data behandlas av Celgene i samband med kliniska prövningar, observationsstudier samt andra forskningsprojekt.

Vänligen kontakta oss med frågor eller för att lära dig mer om Celgens sekretesspolicy och meddelanden.

Senast uppdaterad: Maj 2018