Vår berättelse

Passion, innovation, mod.

08.12.2016   |   14:29 CET

Vårt engagemang för att förbättra människors hälsa bygger på innovativt arbete, livsförbättrande behandlingar och att alltid sätta patienterna i centrum.

Celgenes entreprenörsanda, teamwork-orienterade kultur och arbete med sällsynta sjukdomar skapar en unik plattform för att förändra behandlingsresultat, från att hjälpa människor att få tillgång till sin medicin till att använda den senaste vetenskapliga tekniken för att upptäcka nya behandlingar. Företaget växer och utvecklas på alla nivåer.

Passion, innovation och mod finns i företagets gener sedan start. ”Under vår resa mot ett framgångsrikt företag stötte vi på oväntade hinder, och vi upptäckte våra medarbetares mod att omvandla hindren till möjligheter och utnyttja dem. Visionen är att inte bara övervinna hinder utan att omvandla dem till nya infallsvinklar och framsteg”, säger tidigare ordförande och koncernchef Dr. Sol J. Barer. Tack vare de här principerna har Celgene tagit en ledande position när det gäller att leverera mediciner till patienter med förbisedda behov, lösa vetenskapliga utmaningar och arbeta för att förbättra patienters liv världen över.

Genom att våga chansa, satsa stort på forskning och utveckling samt ha ett unikt perspektiv har Celgene kunnat erbjuda patienter alternativ som kan förbättra deras livskvalitet. Ett exempel som beskriver detta mod var att erbjuda patienter med allvarliga sällsynta sjukdomar med få behandlingsalternativ talidomid. Genom uthållighet och kreativitet lyckades Celgene omvandla den tidigare avskydda medicinen till att bli en effektiv behandling för patienter med cancer.

Celgenes medarbetare sätter alltid patienterna i centrum, oavsett om det gäller att leverera innovativa behandlingar till tillväxtmarknader som saknar lämplig infrastruktur eller att arbeta för myndighetsgodkännanden av nya behandlingsalternativ för sällsynta sjukdomar. Om det uppstår hinder samarbetar kollegerna för att lösa problemet. De ser också till att fira sina framgångar.

Celgene strävar efter att bedriva en verksamhet som präglas av integritet, etik, sunt beslutsfattande, miljömedvetenhet och ett uppförande som återspeglas i företagskulturen. För att ständigt förbättra de miljömässiga, sociala och ekonomiska resultaten har insatserna utökats. Här ingår nya metoder för att stödja och främja patienter, interaktion mellan personal och koncernledningen och stöd till nya program i lokalsamhället.

För Axelle Beauchamp, chef för Human Resources i Boudry, Schweiz, är kreativa medarbetare som samarbetar mot ett gemensamt mål Celgenes viktigaste beståndsdel – generna som utgör själva företaget. ”Alla är mycket begåvade, motiverade och driftiga, tänker nytt och gör skillnad”, säger hon. “Alla är engagerade eftersom de tror på sitt arbete. Och eftersom de har samma värderingar får de lysande resultat”.

Celgenes berättelse handlar om oväntade möjligheter, modet att ta till vara på dessa och visionen att omvandla dem till framsteg. Slutligen hoppas Celgene kunna skapa förhållanden som är hanterbara för några av 2000-talets svåraste sjukdomsutmaningar.